Špagete & Lazanje API

Ako želite da prikazujete najnovije recepte sa našeg sajta

na Vašoj web lokaciji, koristite sledeću skriptu:

<!-- ++Begin Dynamic Feed Code++ -->
 <!--
 // The Following div element will end up holding the actual feed control.
 // You can place this anywhere on your page.
 -->
 <div id="feed-control">
  <span style="color:#676767;font-size:11px;margin:10px;padding:4px;">Loading...</span>
 </div>

 <!-- Google Ajax Api
 -->
 <script src="http://www.google.com/jsapi?key=notsupplied-wizard"
  type="text/javascript"></script>

 <!-- Dynamic Feed Control and Stylesheet -->
 <script src="http://www.google.com/uds/solutions/dynamicfeed/gfdynamicfeedcontrol.js"
  type="text/javascript"></script>
 <style type="text/css">
  @import url("http://www.google.com/uds/solutions/dynamicfeed/gfdynamicfeedcontrol.css");
 </style>

 <script type="text/javascript">
  function LoadDynamicFeedControl() {
   var feeds = [
	{title: 'Najbolji recepti Italijanske kuhinje online',
	 url: 'http://www.spageteilazanje.rs/feed'
	}];
   var options = {
    stacked : false,
    horizontal : false,
    title : ""
   }

   new GFdynamicFeedControl(feeds, 'feed-control', options);
  }
  // Load the feeds API and set the onload callback.
  google.load('feeds', '1');
  google.setOnLoadCallback(LoadDynamicFeedControl);
 </script>
<!-- ++End Dynamic Feed Code++ -->

Upotreba

Kopirajte skriptu i smestite gde želite da se feed-ovi prikazuju na Vašem sajtu.

Nemojte je smeštati između <head> … </head> tagova, osim ako ne planirate

da relocirate <div id=“feed-control“> van okvira ovog koda.

CSS

CSS stil ove skripte je definisan u sledećem snipetu koda:

 <style type="text/css">
  @import url("http://www.google.com/uds/solutions/dynamicfeed/gfdynamicfeedcontrol.css");
 </style>

Možete importovati svoj stil ili prilagoditi postojeći,

po uzoru na ovaj koji je importovan sa ©Google Dynamic Feed rešenja (gfdynamicfeedcontrol.css)

 

Оставите одговор